Vận động ủng hỗ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022

  • 14:51 | Thứ Ba, 28/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 27/6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1124/UBND-NCVX về việc vận động ủng hỗ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh năm 2022.

Theo đó, những năm qua, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh ta đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tích cực vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bằng sự đóng góp tự nguyện với trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài để cùng Nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng theo tinh thần Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ.

Từ kết quả vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần hỗ trợ tu bổ, sửa chữa nhà ở cho người có công; thăm hỏi thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công hoặc thân của họ khi bị đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Thương binh điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên NCC tỉnh Quảng Bình.
Các thương, bệnh binh tham gia điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên NCC tỉnh.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) và tiếp tục thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa, UBND tỉnh trân trọng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân theo trách nhiệm và tình cảm hãy hưởng ứng và tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022.

Thời gian tập trung cao điểm từ ngày 28/6 - 30/7/2022 (có thể mỗi người một ngày lương/thu nhập, hoặc theo trách nhiệm và tình cảm đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân) nhằm xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn tỉnh có cuộc sống tốt hơn...

Mọi đóng góp, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đề nghị chuyển về: Tài khoản số: 3761.0.9054773.91011, tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình, tên tài khoản: Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Bình.

Hoặc nộp trực tiếp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh), địa chỉ: Số 50, đường Hai Bà Trưng, ​​phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới; điện thoại: 0232.3822393 hoặc 0232.3838268. 

Khi đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi kèm danh sách ủng hộ (theo mẫu đính kèm) để Ban Quản lý Quỹ làm chứng từ lưu trữ và theo dõi, hoạch toán kế toán theo quy định Nhà nước hiện hành.

N.L

tin liên quan

Nguồn vốn chính sách mở lối cho người nghèo

(QBĐT) - Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã tích cực triển khai góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

"Gia đình bình an-Xã hội hạnh phúc"

(QBĐT) - Nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cùng các gia đình (GĐ) để xây dựng GĐ theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày GĐ Việt Nam. 

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

(QBĐT) - Ngày 27/6, tại huyện Bố Trạch, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và huyện Bố Trạch tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".