.
Quảng Bình, năm ấy đại hạn…

Quảng Bình, năm ấy đại hạn…

(QBĐT) - Năm 1998 được xem là một trong những năm đại hạn ở tỉnh ta. Hơn 8,6 nghìn ha lúa hè-thu bị mất trắng vì cháy nắng. An ninh lương thực đang "nóng" lên. Cuối tháng 7 năm đó, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm Quảng Bình...

12:20, 12/08/2020 (GMT+7)
 
.