.
Đồng Hới ơi, năm tháng...

Đồng Hới ơi, năm tháng...

(QBĐT) - Tôi không thể nhớ rõ, danh xưng Đồng Hới đến với ý thức của tôi vào thời điểm nào. Có lẽ, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Là thời làm ăn hợp tác, xã viên gặt lúa tập thể. Trẻ con chúng tôi đi mót sau chân những thợ gặt.

08:30, 01/07/2019 (GMT+7)
.