.

"Các anh về mái ấm nhà vui…"

(QBĐT) - Những ngày mưa lũ, được chứng kiến hình ảnh của những người lính quên mình vì nhân dân, tôi luôn liên tưởng đến hình ảnh ấm áp trong câu thơ của sách giáo khoa ngày xưa cũ.

08:23, 08/11/2020 (GMT+7)
.