.
Xóa những điểm

Xóa những điểm "nóng" ở địa bàn TX. Ba Đồn

(QBĐT) - Từ một địa bàn được xem là điểm "nóng" về ANTT, tuy nhiên, với nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an TX. Ba Đồn đã góp ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

07:56, 08/07/2019 (GMT+7)