.
Công an huyện Lệ Thủy: Nguyện làm theo lời Bác

Công an huyện Lệ Thủy: Nguyện làm theo lời Bác

(QBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy Công an huyện Lệ Thủy luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

22:50, 05/07/2020 (GMT+7)