.
Vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân

(QBĐT) - Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, toàn diện vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

08:19, 19/02/2020 (GMT+7)