.
Giữ nghề đan lát của người Ma Coong

Giữ nghề đan lát của người Ma Coong

(QBĐT) - Từ bao đời nay, tộc người Ma Coong ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) đã biết tận dụng những cây tre nứa có sẵn nơi đại ngàn để phục vụ quá trình lao động sản xuất. 

07:37, 24/05/2020 (GMT+7)
 
.