.
Tên con... tên gọi hòa bình

Tên con... tên gọi hòa bình

(QBĐT) - Ông nguyên là nhà báo chiến trường hoạt động tại vùng đất giới tuyến Vĩnh Linh, Quảng Bình trong những năm chiến tranh chống Mỹ. Như bao người dân miền Bắc XHCN, như những người con nước Việt với khát vọng thống nhất non sông… ông đặt tên các con lần lượt: Hòa, Bình, Thắng, Lợi, Hạnh, Phúc.

08:33, 16/02/2021 (GMT+7)
 
.