.
.
Lan tỏa mô hình cổng trường an toàn giao thông
(QBĐT) - "Cổng trường ATGT - thân thiện" là một trong những mô hình tự quản về ATGT ở trường học mang lại nhiều kết quả thiết thực. Dù chỉ mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng mô hình đã nhận được sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh. Hy vọng rằng, với quyết tâm của các nhà trường, lực lượng chức năng và ý thức của phụ huynh, học sinh, mô hình sẽ được nhân rộng và duy trì hiệu quả tại các trường học trên địa bàn.
.
.
.
.
 
.
.
.
.
"Nghị định 67: Bao giờ thu hồi được nợ?"

(QBĐT) - Với ngư dân trên địa bàn tỉnh, con tàu chính là cả sinh mạng và ước mơ được đổi đời. Một khi khó khăn không được tháo gỡ thì mỗi ngày những con tàu 67 này còn nằm bờ là gánh nặng nợ nần lại chất chồng lên đôi vai của họ.

09:23, 16/02/2019
.
.