.
Chặn đứng hành vi sử dụng thuốc nổ khai thác hải sản

Chặn đứng hành vi sử dụng thuốc nổ khai thác hải sản

(QBĐT) - Thời gian gần đây, tình trạng đánh bắt sai tuyến, sai vùng và sử dụng vật liệu nổ khai thác thủy hải sản có dấu hiệu gia tăng.

08:31, 20/05/2019 (GMT+7)