.
ASEAN 2020: Cùng xây dựng một ASEAN gắn kết và vững mạnh

ASEAN 2020: Cùng xây dựng một ASEAN gắn kết và vững mạnh

Việc Cộng đồng ASEAN được hình thành là sự tích tụ kết quả hợp tác ASEAN trong hơn 5 thập kỷ qua, phản ánh mức độ liên kết ASEAN đạt được đến nay; đưa ASEAN thành tổ chức có mức độ liên kết cao hơn.
08:44, 14/11/2020 (GMT+7)