.
Ông Biden sử dụng COVID-19 để tấn công thành trì kinh tế của Tổng thống Trump

Ông Biden sử dụng COVID-19 để tấn công thành trì kinh tế của Tổng thống Trump

Ông Joe Biden đang tìm cách đẩy đối thủ vào thế phòng thủ ở lĩnh vực mà Tổng thống Donald Trump luôn có ưu thế trong các cuộc thăm dò trước đây: điều hành kinh tế.
08:27, 15/09/2020 (GMT+7)