.
Hiệu quả từ mô hình nuôi chim trĩ thương phẩm

Hiệu quả từ mô hình nuôi chim trĩ thương phẩm

(QBĐT) - Nhằm góp phần bổ sung giống vật nuôi mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) đã thực hiện mô hình nuôi chim trĩ thương phẩm. Mô hình đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá cao và định hướng nhân rộng ra toàn tỉnh.

16:32, 05/11/2018 (GMT+7)