.
Chuyên gia y tế phân tích giá trị của kỹ thuật xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2

Chuyên gia y tế phân tích giá trị của kỹ thuật xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2

Hiện nay, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 3 chống dịch COVID-19. Đây là giai đoạn với nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao. 

08:07, 05/04/2020 (GMT+7)