.
VNPT đồng hành cùng Quảng Bình xây dựng chính quyền điện tử

VNPT đồng hành cùng Quảng Bình xây dựng chính quyền điện tử

(QBĐT) - Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã hợp tác toàn diện, chặt chẽ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT), góp phần làm thay đổi cả về chất và lượng hạ tầng CNTT tại địa phương, đặc biệt là những thay đổi vượt bậc trong xây dựng chính quyền điện tử.

06:13, 22/09/2020 (GMT+7)