.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

(QBĐT) - Để việc tra cứu kết quả học tập, rèn luyện của học sinh một cách nhanh chóng, chính xác, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) "Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quá trình học tập, rèn luyện của học sinh (HS) tại Quảng Bình".

11:59, 23/04/2021 (GMT+7)