.
Khi nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Khi nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

(QBĐT) - Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp là nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, huyện Lệ Thủy đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung áp dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất…

09:02, 23/07/2021 (GMT+7)