.
Văn phòng công chứng Trần Văn Lê đổi tên thành Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Xuân

Văn phòng công chứng Trần Văn Lê đổi tên thành Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Xuân

(QBĐT) - Văn phòng công chức Trần Văn Lê được thành lập theo Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 8-11-2019 của UBND tỉnh và được Sở Tư pháp cấp giấy phép hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ ngày 12-11-2019.

08:55, 22/04/2021 (GMT+7)