.
Thông báo tuyển dụng cán bộ chi nhánh Vietcombank Quảng Bình

Thông báo tuyển dụng cán bộ chi nhánh Vietcombank Quảng Bình

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ vào làm việc tại các Chi nhánh mới thành lập của Vietcombank với các thông tin chi tiết như sau:

11:52, 19/04/2019 (GMT+7)