.
Chi nhánh Vietcombank Quảng Bình thông báo tuyển dụng cán bộ

Chi nhánh Vietcombank Quảng Bình thông báo tuyển dụng cán bộ

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank Quảng Bình cần tuyển dụng cán bộ CHƯA CÓ KINH NGHIỆM cho Chi nhánh với các thông tin chi tiết như sau: 

14:52, 03/10/2019 (GMT+7)