.
Thông báo tuyển dụng cán bộ chi nhánh Vietcombank Quảng Bình

Thông báo tuyển dụng cán bộ chi nhánh Vietcombank Quảng Bình

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank Quảng Bình cần tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm cho Chi nhánh với các thông tin chi tiết như sau: 

06:42, 18/07/2019 (GMT+7)