.
Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn

Tên bên mời Tư vấn: Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh (gọi tắt là HCCD)
Địa chỉ: Số 345, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0982575164 (anh Lê Văn Định) và 0918542383 (anh Lê Trần Dũng)
16:02, 05/01/2021 (GMT+7)