.
Quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: Những bất cập cần tháo gỡ!

Quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: Những bất cập cần tháo gỡ!

(QBĐT) - Theo đánh giá của Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng (gọi tắt là BQL Vườn), năm 2019, công tác quản lý bảo vệ rừng (BVR) của đơn vị đã được quan tâm, tuy nhiên, còn bộc lộ nhiều vấn đề bất cập cần được tháo gỡ.

08:58, 18/01/2020 (GMT+7)