.
Triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi

Triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" trên địa bàn tỉnh

(QBĐT) - Ngày 14-8, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã chủ trì buổi họp để triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020.

15:43, 14/08/2020 (GMT+7)
.