.
Đội ngũ văn nghệ sỹ trong cuộc trường chinh của dân tộc

Đội ngũ văn nghệ sỹ trong cuộc trường chinh của dân tộc

(QBĐT) - Cứ mỗi lần đến ngày 30-4 mừng đất nước thống nhất liền một dải-mục đích tối thượng của dân tộc ta trong cuộc trường chinh ba thập kỷ vừa qua, chúng ta lại bồi hồi nghĩ tới những hy sinh không kể xiết của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó đóng góp của đội ngũ văn nghệ sỹ Bình Trị Thiên-nơi "đụng đầu lịch sử"-là điều đã được lịch sử thừa nhận.

08:37, 30/04/2021 (GMT+7)