.
Nguyễn Xuân Sanh, thi sĩ Thơ Mới cuối cùng qua đời

Nguyễn Xuân Sanh, thi sĩ Thơ Mới cuối cùng qua đời

Ngày 22-11, làng văn Việt Nam cùng lúc vĩnh biệt hai tên tuổi lớn. Sau dịch giả Đoàn Tử Huyến, là tin buồn về sự ra đi của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, thi sĩ cuối cùng của nền Thơ Mới. 

08:28, 23/11/2020 (GMT+7)