.
Phạm Phú Thép với

Phạm Phú Thép với "Cháo canh Ba Đồn"

(QBĐT) - Lúc cầm bản thảo truyện ngắn và ký của nhà báo Phạm Phú Thép, tôi thắc mắc: "Cả tập có 5 bài ký, 8 truyện ngắn, sao Thép lại chọn bài ký "Cháo canh Ba Đồn" đặt tên cho tập sách?".

08:30, 06/07/2020 (GMT+7)