.
Người khơi lại mạch nguồn văn hóa

Người khơi lại mạch nguồn văn hóa

(QBĐT) - Năm 2005, lễ hội "Cầu ngư" xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) lần đầu tiên được phục dựng thành công sau nhiều chục năm vắng bóng, đứt đoạn. 

08:10, 14/09/2020 (GMT+7)