.
NASA công bố quy tắc bảo vệ mặt trăng và sao Hỏa khỏi mầm bệnh từ Trái đất

NASA công bố quy tắc bảo vệ mặt trăng và sao Hỏa khỏi mầm bệnh từ Trái đất

NASA vừa phát hành hai Chỉ thị tạm thời mới nhằm thực hiện các biện pháp bảo vệ mặt trăng và sao Hỏa khỏi bị ô nhiễm trong tiến trình chinh phục vũ trụ của con người.

08:20, 12/07/2020 (GMT+7)