.
Liệu có phải trí thông minh của con được di truyền từ mẹ?

Liệu có phải trí thông minh của con được di truyền từ mẹ?

Phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, nhưng đàn ông lại chỉ có một, nên trí thông minh của con chủ yếu được di truyền từ mẹ. Nhưng thực tế có đơn giản như vậy?

08:32, 27/05/2019 (GMT+7)