.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QRCode, sử dụng một trong các phần mềm như NCOVI; Bluezone.

07:34, 07/05/2021 (GMT+7)