.
Google hỗ trợ các chính phủ đánh giá hiệu quả của giãn cách xã hội

Google hỗ trợ các chính phủ đánh giá hiệu quả của giãn cách xã hội

Những thông tin về việc đi lại của những người sử dụng dịch vụ của Google tại 131 quốc gia sẽ có sẵn trên một trang web đặc biệt của hãng.

07:20, 04/04/2020 (GMT+7)