.
Đại hội đại biểu Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025

(QBĐT) - Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đại diện các đơn vị liên quan và 60 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 500 môn sinh trong toàn tỉnh.

12:39, 21/10/2020 (GMT+7)
 
.