.
Bố Trạch: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm

Bố Trạch: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm

(QBDT) - Ngày 19-7, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".

10:34, 20/07/2019 (GMT+7)
 
.