.
Đánh giá học viên giáo dục thường xuyên kết hợp bằng nhận xét và điểm số

Đánh giá học viên giáo dục thường xuyên kết hợp bằng nhận xét và điểm số

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

12:17, 22/07/2021 (GMT+7)