.
Ban hành chương trình môn giáo dục quốc phòng mới cho trường THPT

Ban hành chương trình môn giáo dục quốc phòng mới cho trường THPT

Học sinh sẽ được học cách bắn súng, sử dụng lựu đạn, thuốc nổ, chạy vũ trang, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh; chiến lược "diễn biến hòa bình...

09:39, 05/12/2020 (GMT+7)