.
Cú huých cho giáo dục chuyển mình

Cú huých cho giáo dục chuyển mình

Giai đoạn 2016 - 2020 ngành giáo dục thực hiện nhiều định hướng, chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) của Ðảng và Nhà nước. Ðể triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, từ năm 2016, Bộ GD và ÐT đã phát động phong trào thi đua "Ðổi mới, sáng tạo trong dạy và học" thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.
 
08:32, 23/09/2020 (GMT+7)