.
Khắc phục tình trạng 'vào dễ, ra khó' trong quản lý viên chức

Khắc phục tình trạng 'vào dễ, ra khó' trong quản lý viên chức

Chính phủ đề xuất phương án viên chức được tuyển dụng mới sau khi dự thảo Luật có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn.

17:02, 24/05/2019 (GMT+7)
 
.