.
Hiệu quả tham mưu tiếp dân của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hiệu quả tham mưu tiếp dân của Ban Nội chính Tỉnh ủy

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác tiếp dân theo Quy định số 11-QÐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị và xử lý một số vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) phức tạp, kéo dài của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đạt được những kết quả tích cực. Có được kết quả này một phần nhờ vào cơ quan tham mưu là Ban Nội chính (BNC) Tỉnh ủy.

07:39, 04/08/2021 (GMT+7)
 
.