.
Giải quyết việc làm cho lao động, bảo đảm an sinh xã hội

Giải quyết việc làm cho lao động, bảo đảm an sinh xã hội

(QBĐT) - Thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm (GQVL) cho người lao động trên địa bàn. Cùng với đó, chương trình GQVL đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và của chính người lao động. 

08:48, 14/11/2018 (GMT+7)