.
Giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào DTTS huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa

Giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào DTTS huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa

(QBĐT) - Ngày 20-9, tại huyện Minh Hóa, Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển (CIRD) phối hợp với UBND huyện Minh Hóa và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức hội thảo khởi động dự án "Nâng cao nhận thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý đối với các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (TH và HNCHT) cho phụ nữ, trẻ em vị thành niên là người DTTS tại huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa".

14:45, 20/09/2019 (GMT+7)