.
Sở Giao thông vận tải: ​Nhiều đột phá trong cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải: ​Nhiều đột phá trong cải cách hành chính

(QBĐT) - Theo quyết định số 677/QĐ-UBND tỉnh, năm 2018, Sở Giao thông vận tải (GTVT) được đánh giá là một trong những đơn vị tốp đầu trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Đó là ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực của sở với mục tiêu phục vụ vì người dân và doanh nghiệp.

09:04, 25/03/2019 (GMT+7)