.
HĐND huyện Lệ Thủy: Tăng cường công tác giám sát

HĐND huyện Lệ Thủy: Tăng cường công tác giám sát

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Lệ Thủy đã triển khai nhiều chuyên đề giám sát quan trọng được nhân dân quan tâm. 

21:03, 20/09/2020 (GMT+7)
 
.