.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và kiến nghị cử tri (tiếp theo và hết)

Lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và kiến nghị cử tri (tiếp theo và hết)

(QBĐT) - Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII đã dành nhiều thời gian để giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu. Báo Quảng Bình xin lược ghi lại ý kiến trả lời của lãnh đạo các sở, ban, ngành về những vấn đề cử tri quan tâm.

07:50, 19/07/2019 (GMT+7)
 
.