.
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

(QBĐT) - Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 (NQ số 50/2018/NQ-HĐND ngày 8-12-2018).

08:51, 16/01/2019 (GMT+7)