.
Thông điệp của Thủ tướng gửi Hội nghị Đoàn kết chống COVID-19

Thông điệp của Thủ tướng gửi Hội nghị Đoàn kết chống COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp tới Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương với chủ đề "Đoàn kết chống COVID-19."
 
08:06, 09/04/2020 (GMT+7)