.
Hiệp định Geneva 1954: Thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneva 1954: Thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneva đã đi vào lịch sử, cùng với Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và Hiệp định Paris 1973 trở thành 3 văn kiện ngoại giao quan trọng nhất trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

10:30, 20/07/2019 (GMT+7)
.