.
Cơ bản giữ ổn định Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 5 năm tới

Cơ bản giữ ổn định Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 5 năm tới

Giai đoạn 2021-2025, Kỳ thi tốt nghiệp THPT cơ bản giữ ổn định, tổ chức tương tự năm 2020, cả về phương thức tổ chức thi, công tác đề thi, chấm thi và công bố kết quả thi… Bộ GD-ĐT cũng tính toán đến lộ trình tổ chức thi trên máy tính.
07:56, 25/09/2020 (GMT+7)