.
Tiếng Anh của người Việt cỡ nào ở châu Á?

Tiếng Anh của người Việt cỡ nào ở châu Á?

Ở khu vực châu Á, năng lực tiếng Anh của người Việt xếp thứ 7, sau Singapore, Philippines, Malaysia, Ấn Độ, Hong Kong, Hàn Quốc.
 
08:46, 14/11/2018 (GMT+7)