.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu yêu cầu về kỳ thi đánh giá năng lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu yêu cầu về kỳ thi đánh giá năng lực

Ngày 23-7, Bộ Giáo dục và Đào đào tạo có công văn gửi Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

08:29, 24/07/2021 (GMT+7)