.
Đồng hành cùng mùa xuân

Đồng hành cùng mùa xuân

(QBĐT) - Chẳng biết tự bao giờ, ngày hội tòng quân luôn đồng hành với mùa xuân. Tôi đem thắc mắc của mình hỏi các anh làm công tác tuyển quân, thì nhận được câu trả lời: Đây là sự tiếp nối truyền thống cha ông từ ngày xưa truyền lại. 

08:19, 26/02/2021 (GMT+7)
 
.