.
Đồng quê thương nhớ

Đồng quê thương nhớ

(QBĐT) - Tự nhiên những ngày này, tôi lại hay nghĩ về thôn quê, về cánh đồng, về vụ gặt.

14:26, 09/10/2019 (GMT+7)
.