.
Từ một câu hát...

Từ một câu hát...

(QBĐT) - "Nước Kiến Giang không bao giờ cạn…" mà sao đã có mấy lần dòng sông khô trơ đáy? Một câu hỏi không dễ trả lời, để tỏ rõ ngọn ngành đành phải ngược thời gian trên chính dòng sông này…

06:59, 10/09/2020 (GMT+7)
.