.
Bố Trạch: Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 110 tỷ đồng

Bố Trạch: Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 110 tỷ đồng

(QBĐT) - Là địa bàn rộng, diện tích đất rừng khá nhiều, những năm qua, sản xuất lâm nghiệp ở Bố Trạch được chú trọng và đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng trên toàn địa bàn.

08:28, 23/09/2020 (GMT+7)