.
Khó kiểm soát thất thu thuế trong lĩnh vực đất đai

Khó kiểm soát thất thu thuế trong lĩnh vực đất đai

(QBĐT) - Thay vì ghi đúng giá trị thực tế trong hợp đồng mua bán đất theo quy định, những người mua bán đất đai đã bắt tay nhau khai thấp xuống nhiều lần giá trị thửa đất thực tế giao dịch để tránh phải nộp một khoản tiền thuế khá lớn, gây thất thu cho nguồn ngân sách.

08:26, 21/07/2019 (GMT+7)