.
Thúc đẩy sản xuất, chủ động ứng phó với khó khăn

Thúc đẩy sản xuất, chủ động ứng phó với khó khăn

(QBĐT) - Năm 2020, ngành nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động lớn đến sản xuất và đời sống. Để khắc phục khó khăn, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu lương thực cho người dân trong mọi tình huống, Sở Nông nghiệp-PTNT đã tập trung mọi biện pháp thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

14:39, 04/04/2020 (GMT+7)
 
.