.
Triển vọng từ cây thông Caribe

Triển vọng từ cây thông Caribe

(QBĐT) - Thông Caribe là loài cây mới được nhập và gây trồng ở Việt Nam, trong đó có Quảng Bình. Tuy nhiên, hiện nay, giống cây này được trồng rất ít.

08:24, 21/09/2018 (GMT+7)