.
Phát đúng chỗ!

Phát đúng chỗ!

(QBĐT) - Đang dừng xe tránh đèn đỏ bên đường, bỗng một cậu thanh niên đến giúi vào tay chị D. tờ rơi quảng cáo. Chị D. chưa kịp phản ứng gì thì cậu thanh niên nhanh nhảu:

07:36, 05/07/2020 (GMT+7)
 
.