.
Khen, chê cho đúng

Khen, chê cho đúng

(QBĐT) - Nhìn nhận, đánh giá người khác phải nhìn từ nhiều mặt, chứ cứ nhìn đâu cũng thấy xấu xa, cũng thấy khuyết điểm thì xã hội có ai tốt đẹp. Mình chắc gì đã tốt hết mà chê trách người khác.

08:58, 29/11/2020 (GMT+7)