.
Bức xúc lắm!

Bức xúc lắm!

(QBĐT) - Buổi chiều, đi ngang qua nhà anh P. thấy anh mặt đăm chiêu, tôi liền hỏi thì được anh trả lời với vẻ mặt cau có:

14:40, 24/03/2019 (GMT+7)
.