.
Xem thường quy định!

Xem thường quy định!

(QBĐT) - Trên đường đi làm về, chị D. ghé vào một trạm xăng bên đường để đổ xăng. Đến nơi, vừa dựng xe, đập ngay trước mắt chị là hình ảnh cậu nhân viên trạm xăng tay cầm điện thoại di động bấm liên hồi, bên cạnh là tấm biển "cấm lửa, cấm điện thoại di động".

10:58, 20/01/2019 (GMT+7)
.