.
Xưa bày sai, nay đừng làm!

Xưa bày sai, nay đừng làm!

(QBĐT) - Dân gian thường có câu "xưa bày, nay làm" với hàm ý truyền lại kinh nghiệm, phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của ông cha cho con cháu noi theo trong đời sống hàng ngày. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều luật tục lạc hậu, không phù hợp đã được thay thế bởi những cách làm sáng tạo, phù hợp với xu thế mới.

07:32, 23/07/2021 (GMT+7)
Liên kết hữu ích