.
Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Bám sát nhu cầu thực tiễn

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Bám sát nhu cầu thực tiễn

(QBĐT) - Những năm qua, bằng nguồn vốn khuyến công quốc gia và địa phương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (KCXTTM), Sở Công thương, đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp.

09:31, 25/03/2019 (GMT+7)