.
Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

(QBĐT) - Nhằm xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức yêu nước, có sức khoẻ, năng động sáng tạo, có lối sống văn hoá, thời gian qua, Ban Nữ công PC Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều phong trào...

08:51, 24/05/2019 (GMT+7)