.
Gần 1.500 lao động theo chương trình EPS bị xem xét xử lý tiền ký quỹ

Gần 1.500 lao động theo chương trình EPS bị xem xét xử lý tiền ký quỹ

Gần 1.500 người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của nước này (chương trình EPS) thuộc diện bị xem xét xử lý khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng theo quy định.

09:08, 21/09/2020 (GMT+7)