.
Lệ Thủy: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã

Lệ Thủy: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã

(QBĐT) - Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã (HTX) về xây dựng HTX kiểu mẫu năm 2018.

10:57, 18/09/2018 (GMT+7)