.
Để người lao động gắn bó với doanh nghiệp

Để người lao động gắn bó với doanh nghiệp

(QBĐT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta, bên cạnh những doanh nghiệp (DN) có thương hiệu, công nghệ cao, bảo đảm đời sống cho người lao động (NLĐ) thì vẫn còn nhiều DN khó khăn và thực hiện việc chăm lo cho NLĐ chưa thỏa đáng.

14:46, 12/07/2019 (GMT+7)