Tập 3: Nắm tay rừng già
Tập 3: Nắm tay rừng già

(QBĐT) - Một Động Châu-Khe Nước Trong giàu có và hoang sơ như chưa từng có dấu chân người. Một Động Châu-Khe Nước Trong điệp trùng, ngát xanh được vun bồi bởi bao thế hệ người giữ rừng lặng lẽ. Hôm nay và mai sau, Động Châu-Khe Nước Trong sẽ thêm xanh bởi những đôi bàn tay miệt mài gìn giữ, yêu thương.