.
Công đoàn ngành Công thương: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Công đoàn ngành Công thương: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(QBĐT) - Ngày 2-7, Công đoàn ngành Công thương tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7 (khóa III) mở rộng triển khai nhiệm vụ Công đoàn ngành 6 tháng cuối năm 2020, tổng kết 10 năm thực hiện về công tác vận động và phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ) giai đoạn 2010-2020. 
 
09:47, 03/07/2020 (GMT+7)