.
Ủy ban MTTQVN tỉnh: Đẩy mạnh phong trào phòng, chống ma túy

Ủy ban MTTQVN tỉnh: Đẩy mạnh phong trào phòng, chống ma túy

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể đến tận  Mặt trận cơ sở.

11:35, 17/11/2018 (GMT+7)