.
Dấu ấn qua các mô hình tiêu biểu

Dấu ấn qua các mô hình tiêu biểu

(QBĐT) - Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển lên một bước mới, thời gian qua, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đã triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào xây dựng mô hình tiêu biểu.

14:31, 22/01/2019 (GMT+7)