.
Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của mỗi người dân

Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của mỗi người dân

(QBĐT) - Thời gian qua, việc thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế đã có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

09:32, 25/05/2019 (GMT+7)