.
Sức trẻ trên quê hương "Hai giỏi"

Sức trẻ trên quê hương "Hai giỏi"

(QBĐT) - Được dìu dắt dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thời gian qua, phát huy truyền thống của quê hương "Hai giỏi", tuổi trẻ Quảng Bình đã xung kích tình nguyện, đảm nhận những khâu khó, việc mới, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh...

08:04, 26/03/2019 (GMT+7)