.
Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, đô thị văn minh

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, đô thị văn minh

(QBĐT) - Tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (NTM, ĐTVM) là một trong những hoạt động trọng tâm của Mặt trận các cấp thời gian qua.

07:49, 13/04/2021 (GMT+7)
 
.