.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới

(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

08:04, 23/05/2019 (GMT+7)