.
Tạo chuyển biến trong phong trào thi đua yêu nước

Tạo chuyển biến trong phong trào thi đua yêu nước

(QBĐT) - Thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) của Trường Chính trị tỉnh trong nhiều năm qua đã từng bước đổi mới và đi vào nền nếp, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

08:31, 26/09/2020 (GMT+7)