.
Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Triển khai Chương trình công tác năm 2018, sáng 15-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Nội chính Trung ương về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016-2021.

16:45, 15/09/2018 (GMT+7)
 
.