.
Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025

(QBĐT) - Ngày 18-9, tại TP. Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước MTTQVN bằng hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu trong cả nước.

16:06, 18/09/2020 (GMT+7)
.