.
Thông qua Bộ luật Lao động, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Thông qua Bộ luật Lao động, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
15:45, 20/11/2019 (GMT+7)
.