.
Bộ Giáo dục dự kiến sửa đổi quy trình ra đề thi Tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục dự kiến sửa đổi quy trình ra đề thi Tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo một số sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong đó có điều chỉnh về quy trình ra đề thi.

08:22, 03/02/2021 (GMT+7)