.
Thí sinh không mặn mà với hơn 130 tổ hợp xét tuyển 'lạ'

Thí sinh không mặn mà với hơn 130 tổ hợp xét tuyển 'lạ'

Trong 138 tổ hợp có thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH năm 2019, 90% nguyện vọng ở các tổ hợp truyền thống (A, B, C, D và A1), 133 tổ hợp còn lại chỉ chiếm 10%. Có trường nghĩ ra rất nhiều tổ hợp nhưng thí sinh đăng ký không nhiều.

08:50, 24/05/2019 (GMT+7)