.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị có cơ chế riêng để vận chuyển đề thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị có cơ chế riêng để vận chuyển đề thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Cục Hàng không Việt Nam hỗ trợ làm thủ tục máy bay nhanh chóng, giải quyết các trường hợp hành lý xách tay có số kiện và khối lượng vượt quá quy định...

08:36, 10/07/2020 (GMT+7)