.
Quảng Ninh: Chú trọng phát triển du lịch

Quảng Ninh: Chú trọng phát triển du lịch

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy và các nghị quyết của HĐND, UBND huyện về phát triển du lịch, trong gần 3 năm qua, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện bước đầu có chuyển biến tích cực.

10:04, 18/09/2018 (GMT+7)