.
Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong mùa dịch Covid-19

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong mùa dịch Covid-19

(QBĐT) - Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là hình thức sử dụng các ứng dụng công nghệ số (ví điện tử, MobileBanking, InternetBanking, Ipay...) nhằm thanh toán qua ngân hàng với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội…hoặc thanh toán gián tiếp thông qua các tổ chức tín dụng. Đây được xem là một giải pháp tiện ích và hợp lý nhất là trong thời điểm cả nước đang đối mặt với dịch bệnh Covid-19.

08:38, 04/08/2021 (GMT+7)