.
Giao dịch thương mại Việt Nam-Lào-Thái Lan

Giao dịch thương mại Việt Nam-Lào-Thái Lan

(QBĐT) - Đoàn giao dịch thương mại và mời gọi tham gia hội chợ công nghiệp và thương mại quốc tế Quảng Bình năm 2019 vừa có chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) và tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet (CHDCND Lào).

08:57, 23/05/2019 (GMT+7)