.
Bố Trạch: Đầu tư 2 tỷ đồng thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất

Bố Trạch: Đầu tư 2 tỷ đồng thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất

(QBĐT) - Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tỉnh phân bổ, huyện Bố Trạch đã đầu tư 2 tỷ đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

08:43, 26/03/2019 (GMT+7)