.
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, thúc đẩy các ngành hàng chuyển đổi số

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, thúc đẩy các ngành hàng chuyển đổi số

Các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tham gia các chuỗi cung ứng mới, thay thế các chuỗi cung ứng truyền thống bị đứt đoạn hoặc đình trệ do dịch COVID-19.
 
08:13, 01/08/2020 (GMT+7)