.
Bên mái đèo Ngang

Bên mái đèo Ngang

(QBĐT) - Đèo Ngang là con đèo lịch sử, đượm nét hoài cổ, từng được nhiều tao nhân mặc khách lưu dấu lại bằng những tuyệt phẩm thơ còn mãi với thời gian.

08:29, 18/11/2018 (GMT+7)