.
Vang mãi tiếng trống Hiển Lộc

Vang mãi tiếng trống Hiển Lộc

(QBĐT) - Ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) tự hào chia sẻ rằng: "Duy Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

09:39, 24/05/2019 (GMT+7)