.
Việt Nam bảo đảm tổ chức tốt Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Việt Nam bảo đảm tổ chức tốt Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Hội nghị ADMM hẹp là một trong các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự chính của ASEAN do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.
07:48, 18/02/2020 (GMT+7)