.
Đấu tranh trên không gian mạng: Phát huy vai trò "Lực lượng 47" Bộ CHQS tỉnh

Đấu tranh trên không gian mạng: Phát huy vai trò "Lực lượng 47" Bộ CHQS tỉnh

(QBĐT) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 47của Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 4, ngày 17-6-2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra quyết định thành lập lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng (gọi tắt là "Lực lượng 47").

14:43, 23/03/2019 (GMT+7)