.
Hải quân nhân dân Việt Nam: Âm vang chiến công đánh thắng trận đầu

Hải quân nhân dân Việt Nam: Âm vang chiến công đánh thắng trận đầu

Ngày 5-8-1964, quân và dân ta đã đánh thắng lực lượng không quân, hải quân vào loại hiện đại bậc nhất của Mỹ. 57 năm đã trôi qua, nhưng âm vang của chiến thắng đó vẫn còn vẹn nguyên.

19:40, 03/08/2021 (GMT+7)
 
.