.
Gặp lại nữ anh hùng trên đèo Đá Đẽo

Gặp lại nữ anh hùng trên đèo Đá Đẽo

(QBĐT) - Trên con đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại năm xưa, đèo Đá Đẽo (giáp ranh giữa huyện Bố Trạch và Minh Hóa) là lằn ranh sinh tử trong những năm ác liệt nhất của chiến tranh. Từ 1965-1972, địch liên tục thả bom hòng cắt đứt tuyến đường chi viện chiến lược.

09:26, 03/06/2019 (GMT+7)