.
Người khai khoa làng khoa bảng Lý Hòa

Người khai khoa làng khoa bảng Lý Hòa

(QBĐT) - Dòng tộc họ Hồ làng Lý Hòa đã sinh ra ông Hồ Công Thăng (Hồ Văn Thăng), người có công lớn trong việc mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho các thế hệ con em làng biển Lý Hòa nói riêng, đất nước nói chung.

08:18, 01/12/2020 (GMT+7)