.
Tấm bia đá cổ răn dạy con cháu của vị quan thanh liêm

Tấm bia đá cổ răn dạy con cháu của vị quan thanh liêm

(QBĐT) - Trong khuôn viên khu lăng mộ dòng họ Đặng ở xã Mai Thủy (Lệ Thủy) có một tấm bia đá ghi lời răn dạy cháu con, ra đời cách đây đã 266 năm.

14:23, 06/01/2019 (GMT+7)