.
Gắn kết yêu thương, sẻ chia hy vọng

Gắn kết yêu thương, sẻ chia hy vọng

(QBĐT) - Được lưu truyền từ bao đời nay, cứ đến độ tháng giêng, các dòng họ người Khùa (thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều) ở xã Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa lại thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay để cầu may cho người thân trong gia đình và hàng xóm.

08:33, 17/02/2020 (GMT+7)