.
Thị xã Ba Đồn: Kiểm tra 102 tổ chức đảng và 21 đảng viên

Thị xã Ba Đồn: Kiểm tra 102 tổ chức đảng và 21 đảng viên

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra hai cấp thị xã Ba Đồn đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng.

15:02, 18/11/2018 (GMT+7)