.
"Chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện đột phá các mục tiêu đổi mới công tác cán bộ..." (*)

"Chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện đột phá các mục tiêu đổi mới công tác cán bộ..." (*)

(QBĐT) - Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020.

09:41, 20/09/2018 (GMT+7)
 
.