.
Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

(QBĐT) - Thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là một trong những hoạt động thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có nhiều cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

09:11, 18/09/2019 (GMT+7)