.
Dòng phấn trắng

Dòng phấn trắng

(QBĐT) - Dòng phấn trắng như rãnh mòn
di chuyển trên mặt đất...
22:32, 19/11/2018 (GMT+7)
.