.
Lý tình quê

Lý tình quê

(QBĐT) - Có con chim sáo qua sông
Buông lơi tiếng hát theo dòng phù sa
12:18, 29/03/2020 (GMT+7)
 
.