.
Tổ quốc

Tổ quốc

(QBĐT) - Tôi nhìn lên bản đồ Tổ quốc
Màu đỏ của đất lẫn vào xanh cây.
09:38, 25/03/2019 (GMT+7)
.