.
Ngày mùa

Ngày mùa

(QBĐT) -    Rồi mùa hạ thả rong gió nóng
                   Cứ như là lũ ngựa bất kham
08:35, 26/05/2019 (GMT+7)
 
.