.
Người lính biên phòng

Người lính biên phòng

(QBĐT) - Đẹp sao người lính biên phòng
Thắm xanh màu áo xanh trong sắc trời
08:27, 25/02/2020 (GMT+7)
 
.