.
Tháng Chạp

Tháng Chạp

(QBĐT) - Nắng vàng đong đưa đầu ngõ
Tháng chạp dùng dằng bước chân.

10:43, 21/01/2019 (GMT+7)
 
.