.
Trước tượng đài mẹ Suốt

Trước tượng đài mẹ Suốt

(QBĐT) - Con lại về thăm bến sông xưa
Mái chèo ngày ấy vẫn còn đưa
09:14, 03/08/2020 (GMT+7)
 
.