.
Các dự án chậm tiến độ, chưa đưa đất vào sử dụng, nợ tiền thuê đất: Kiên quyết xử lý

Các dự án chậm tiến độ, chưa đưa đất vào sử dụng, nợ tiền thuê đất: Kiên quyết xử lý

(QBĐT) - Đó là quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh đối với việc xử lý các dự án chậm tiến độ, chưa đưa đất vào sử dụng, nợ tiền thuê đất mà Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) đã tổ chức kiểm tra, thanh tra và có báo cáo tham mưu đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

11:56, 19/01/2019 (GMT+7)