.
Quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

(QBĐT) - Xã Hóa Tiến là một trong những địa phương tiêu biểu của huyện Minh Hóa trong thực hiện công tác tín dụng chính sách. Đây cũng là địa phương không phát sinh nợ bị chiếm dụng trong thời gian dài.

09:41, 17/09/2019 (GMT+7)
.