.
Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm

Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm

(QBĐT) - Quảng Bình là địa phương có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, với "rừng vàng, biển bạc"; tài nguyên khoáng sản, năng lượng dồi dào… Cùng với đó, Quảng Bình được xem là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt của Việt Nam, có thủ tục hành chính nhanh gọn theo cơ chế một đầu mối.

09:34, 23/09/2018 (GMT+7)