.
Quảng Bình thu hút 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Quảng Bình thu hút 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài

(QBĐT) - Nhờ năng động sáng tạo và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư hiệu quả, giai đoạn 2016- 2018, tỉnh Quảng Bình đã thu hút 12 dự án của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký 514,4 triệu USD.

09:57, 19/09/2018 (GMT+7)