.
Quảng Trạch: 12 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2023

Quảng Trạch: 12 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2023

(QBĐT) - Để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2021-2023, huyện Quảng Trạch được UBND tỉnh phê duyệt 12 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch và phát triển kết cấu hạ tầng với tổng nguồn vốn đầu tư trên 4.810 tỷ đồng.

08:22, 03/03/2021 (GMT+7)