.
PC Quảng Bình: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

PC Quảng Bình: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

(QBĐT) - Là 1 trong 10 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua Thương mại-Dịch vụ tỉnh, những năm qua, Công ty Điện lực (PC) Quảng Bình đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

08:07, 30/11/2020 (GMT+7)