.
Tăng tốc phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại

Tăng tốc phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại

(QBĐT) - Ngành công nghiệp Quảng Bình thời gian qua đã từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh và đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. Với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh, thời gian tới, ngành công nghiệp cần tiếp tục có những bước tiến vững chắc, theo hướng hiện đại, tạo bước đột phá cho sự phát triển của địa phương.

08:44, 18/01/2020 (GMT+7)