.
Phát hành ấn phẩm quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn

Phát hành ấn phẩm quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn

(QBĐT) - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) vừa phát hành ấn phẩm "Sản phẩm công ​nghiệp nông thôn (CNNT) Quảng Bình" nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh đến với du khách và người tiêu dùng.

14:36, 30/07/2021 (GMT+7)
 
.