.
Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 73%

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 73%

Theo báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong năm 2018, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế và vốn tăng thêm đạt trên 8,3 tỷ USD.

14:49, 21/01/2019 (GMT+7)