.
Vì sao UBND phường Đồng Sơn đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế !?

Vì sao UBND phường Đồng Sơn đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế !?

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được ý kiến của Công ty TNHH Dịch vụ Thủy sản Nhật Lệ (sau đây gọi tắt là Công ty Nhật Lệ) kiến nghị việc UBND phường Đồng Sơn ra thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế (đã ký kết giữa hai bên từ năm 2004) về nhận thầu xây lắp công trình tôn tạo, khai thác công viên Đồng Sơn là không có bằng chứng pháp lý và chỉ thể hiện sự áp đặt đối với nhà đầu tư.

08:09, 19/11/2018 (GMT+7)
.