.
Ngang nhiên tập kết, thu mua, chế biến gỗ rừng trồng không đúng quy định!

Ngang nhiên tập kết, thu mua, chế biến gỗ rừng trồng không đúng quy định!

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được phản ánh của người dân xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy về tình trạng một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ngang nhiên tập kết, thu mua, chế biến gỗ rừng trồng khi chưa có đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước.

08:55, 23/01/2019 (GMT+7)
 
.