.
Các nhà khoa học biến đỉnh Everest thành phòng thí nghiệm khổng lồ

Các nhà khoa học biến đỉnh Everest thành phòng thí nghiệm khổng lồ

Trong hai tháng, 34 nhà khoa học đã biến đỉnh núi cao nhất thế giới Everest thành phòng thí nghiệm khoa học.

08:28, 26/11/2020 (GMT+7)