.
Giải pháp mới chống cướp có vũ trang của người dân thủ đô Mexico

Giải pháp mới chống cướp có vũ trang của người dân thủ đô Mexico

Để phòng chống các vụ cướp có vũ trang, người dân ở Mexico City đã thủ sẵn vài chiếc điện thoại di động già để giao cho kẻ cướp thay vì chiếc điện thoại thông minh của mình.

08:51, 24/05/2019 (GMT+7)