.
"Già bản" Võ Nguyên Giáp của nhân dân Mường Phăng

"Già bản" Võ Nguyên Giáp của nhân dân Mường Phăng

(QBĐT) - Một ngày tháng 5 lịch sử, chúng tôi may mắn được đến với Điện Biên. Nhẹ chân bước trên những bậc đá của di tích giữa đại ngàn Mường Phăng mà người dân nơi đây trìu mến gọi là "rừng Đại tướng", những câu chuyện về "già bản" Võ Nguyên Giáp vẫn được nhắc nhớ mãi.

08:49, 26/05/2019 (GMT+7)