.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tinh hoa trí tuệ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tinh hoa trí tuệ

(QBĐT) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp "là vị thống soái trực tiếp chỉ huy chiến tranh và đã để lại những tổng kết mang tính binh thư hiện đại". Những giá trị tư tưởng, quân sự của Đại tướng hội tụ tri thức nhiều chiều, được vận dụng phù hợp với đặc điểm của chiến tranh cách mạng Việt Nam và chiến tranh hiện đại.

21:00, 14/02/2021 (GMT+7)