.
Từ "hạt giống đỏ" cách mạng Đại tướng gieo…

Từ "hạt giống đỏ" cách mạng Đại tướng gieo…

(QBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, chàng thanh niên yêu nước Võ Nguyên Giáp chính là người đã gieo những "hạt giống đỏ" đầu tiên, giúp phong trào đấu tranh cách mạng lan rộng ra cả huyện, tỉnh, góp phần làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đi đến thắng lợi.

07:39, 01/09/2020 (GMT+7)
 
.