.
Giá trị lịch sử-văn hóa đình Xuân Hòa

Giá trị lịch sử-văn hóa đình Xuân Hòa

(QBĐT) - Đình Xuân Hòa thuộc xã Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy) được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 14-6-2019. Đây là một trong những công trình kiến trúc lịch sử văn hóa cộng đồng có giá trị về lịch sử, là biểu tượng văn hóa một thời của quê hương Xuân Hòa.
 
08:21, 13/10/2019 (GMT+7)