.
Nhà Nguyễn với các công trình di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu ở Đồng Hới

Nhà Nguyễn với các công trình di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu ở Đồng Hới

(QBĐT) - Quảng Bình, đặc biệt là mảnh đất Đồng Hới, nơi tranh chấp dai dẳng, quyết liệt, kéo dài ngót 200 năm giữa hai tập đoàn phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài. Cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn đã để lại ở Đồng Hới nhiều di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, trong đó phải kể đến di tích lũy Thầy, Quảng Bình quan và tấm bia Định Bắc trường thành.
08:23, 31/12/2020 (GMT+7)