.
Giáo dục truyền thống cách mạng và phát triển du lịch

Giáo dục truyền thống cách mạng và phát triển du lịch

(QBĐT) - Là nơi được vua Hàm Nghi chọn làm "kinh đô kháng chiến" để lãnh đạo phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp, mảnh đất và con người Minh Hóa đã để lại những dấu ấn đậm nét trong trang sử vàng chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

07:34, 18/04/2021 (GMT+7)