.
Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 970/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân.
 
14:55, 08/07/2020 (GMT+7)
 
.