.
Mạng xã hội, tiện ích nhưng cần tỉnh táo

Mạng xã hội, tiện ích nhưng cần tỉnh táo

(QBĐT) - Hiện nay, mạng xã hội thu hút hàng triệu người tham gia, mang lại rất nhiều tiện ích trong kết nối, chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, đây cũng chính là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động và tội phạm lợi dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội.

08:36, 04/05/2019 (GMT+7)