.
Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

(QBĐT) - Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, ngày 18-9-2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

08:21, 21/09/2020 (GMT+7)
.