.
Vấn đề cử tri quan tâm: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

Vấn đề cử tri quan tâm: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri huyện Minh Hóa đề nghị tỉnh xem xét, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh để bảo đảm cho con em dân tộc thiểu số học tập.
08:26, 26/12/2019 (GMT+7)