.
Ký kết thực hiện sáng kiến chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em

Ký kết thực hiện sáng kiến chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về thực hiện sáng kiến "Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học."

09:06, 18/05/2019 (GMT+7)