.
Nghiêm cấm ép buộc, gợi ý học sinh đăng ký học thêm dưới mọi hình thức

Nghiêm cấm ép buộc, gợi ý học sinh đăng ký học thêm dưới mọi hình thức

(QBĐT) - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT), thực hiện các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục công lập...

14:54, 16/11/2018 (GMT+7)