.
Thi THPT quốc gia: Nên tách môn trong phiếu trả lời trắc nghiệm

Thi THPT quốc gia: Nên tách môn trong phiếu trả lời trắc nghiệm

Nên tách riêng từng phiếu trả lời trắc nghiệm cho từng phân môn trong bài thi tổ hợp, làm phách cho bài làm thi trắc nghiệm… là những góp ý của lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
07:58, 19/09/2018 (GMT+7)