.
Đại hội Đảng XIII: Giải quyết

Đại hội Đảng XIII: Giải quyết "nút thắt" đổi mới toàn diện giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục giai đoạn 2021-2025.

08:14, 28/01/2021 (GMT+7)
.