.
Cả nước thiếu gần 88.500 giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông

Cả nước thiếu gần 88.500 giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông

Bậc mầm non có số lượng giáo viên nhiều nhất với 45.718 người, bậc tiểu học thiếu 20.062 giáo viên, bậc trung học cơ sở thiếu 13.362 người và trung học phổ thông thiếu trên 9.000 nhà giáo.

07:54, 25/11/2020 (GMT+7)