.
Năm chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 4-2021

Năm chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 4-2021

Năm chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 4-2021, đó là: Đánh đập chó, mèo bị phạt đến 3 triệu đồng; Bổ sung quy định về các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Đình chỉ thi tốt nghiệp THPT nếu mang vật dụng bị cấm vào phòng chờ; Học sinh từ 6 - 15 tuổi được thi vào trường năng khiếu thể dục thể thao; Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực.

10:00, 22/04/2021 (GMT+7)