.
Thành lập công đoàn cơ sở: Khó khăn và thách thức

Thành lập công đoàn cơ sở: Khó khăn và thách thức

(QBĐT) - Phát triển công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tập hợp đông đảo người lao động (NLĐ) vào các tổ chức công đoàn, từ đó xây dựng CĐCS vững mạnh. Vậy nhưng, hiện nay, việc thành lập CĐCS ở các cấp công đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn.

22:21, 21/01/2020 (GMT+7)