.
Toàn tỉnh có trên 3.000 hộ nghèo và cận nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở

Toàn tỉnh có trên 3.000 hộ nghèo và cận nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở

(QBĐT) - Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, trong 8 tháng năm 2019, từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", ngân sách nhà nước và các nguồn khác, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 1.284 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. 

17:17, 19/09/2019 (GMT+7)