.
Quốc tế phản ứng về việc cải tạo của Trung Quốc tại Biển Đông

Quốc tế phản ứng về việc cải tạo của Trung Quốc tại Biển Đông

Nhiều nước đã tiến hành những cuộc diễn tập hải quân trong và xung quanh Biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo an ninh.
 
07:07, 26/09/2020 (GMT+7)