.
Diễn biến COVID-19 tại những điểm dịch 'nóng' nhất thế giới

Diễn biến COVID-19 tại những điểm dịch 'nóng' nhất thế giới

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ nghiêm trọng chưa từng thấy. Các nước châu Âu phải siết chặt phòng dịch trong làn sóng thứ hai nhưng định nới lỏng vào dịp Giáng sinh. Trong khi đó, một số quốc gia ASEAN vẫn đang chật vật kiểm soát dịch bệnh.
 
16:15, 02/12/2020 (GMT+7)