.
Hàng trăm người di cư thiệt mạng mỗi năm khi vượt biên giới Mỹ-Mexico

Hàng trăm người di cư thiệt mạng mỗi năm khi vượt biên giới Mỹ-Mexico

Mỗi năm có hàng trăm người di cư thiệt mạng khi vượt biên vào Mỹ qua đường Mexico.

14:01, 19/11/2018 (GMT+7)