.
Ông Nguyễn Thế Kỷ: Vai trò của truyền thông trong phòng chống COVID-19

Ông Nguyễn Thế Kỷ: Vai trò của truyền thông trong phòng chống COVID-19

Ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, thực tế đã chứng minh báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thông đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống COVID-19 nói riêng và các cuộc khủng hoảng khác.

15:03, 10/07/2020 (GMT+7)
 
.