.
Duy trì và phát triển mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

Duy trì và phát triển mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

(QBĐT) - Mô hình tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân hiện đang được duy trì và phát triển tại 35 xã, phường, thị trấn và điểm trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

15:01, 16/11/2018 (GMT+7)