.
Cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam

Cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam

Mức tăng trưởng chiều cao đạt được của nam thanh niên Việt Nam hiện nay khoảng 1,68m, vượt mục tiêu 1,67m đã đề ra trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020...

09:40, 05/12/2020 (GMT+7)