.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 268/UBND-VX ban hành ngày 02-3-2021.  

14:02, 04/03/2021 (GMT+7)