.
Hết mình với công tác dân số

Hết mình với công tác dân số

(QBĐT) - Trong những năm qua, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở xã An Thủy (Lệ Thủy) đã đạt được những kết quả nhất định. Những thành quả đó có sự đóng góp của đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ và điển hình là chị Ngô Thị Huệ, cán bộ dân số xã.

08:45, 24/05/2019 (GMT+7)