.
Ban quản lý Vườn quốc gia PN-KB tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng?

Ban quản lý Vườn quốc gia PN-KB tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng?

(QBĐT) - Đặc biệt, cơ quan chức năng đã có văn bản trả lời các hồ sơ thủ tục trình cơ quan chức năng chưa hợp lệ, nhưng Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (BQL VQG PN-KB) vẫn tiến hành thay đổi hiện trạng rừng tự nhiên; xây dựng công trình khu cứu hộ động, thực vật hoang dã và mở rộng vườn thực vật.

22:16, 23/05/2019 (GMT+7)